joi, 27 noiembrie 2014

Arestarea la domiciliu, conditii de aplicare

În perioada arestului la domiciliu,

instanţa poate decide ca locuinţa să fie monitorizată video cu ajutorul unui sistem electronic de supraveghere.
Arestatul nu poate părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura.
Comunicarea cu alte persoane implicate în dosar, cu martori ori experţi, precum şi cu orice alte persoane care nu locuiesc în mod obişnuit cu el sau nu se află în îngrijirea sa este interzisă.
Instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus arestul la domiciliu verifică periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
Pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatului pe durata acesteia, organul de poliţie poate pătrunde în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc împreună cu acesta.

Trimiteți un comentariu