joi, 5 martie 2015

ICR

Directoarea ICR Paris face parte din Mafia retrocedărilor ilegale din Bucureşti?

ACTUALITATE • JUSTIŢIE

Cînd Fulicea Seraphina Ivona a fost numită directoarea ICR Paris, presa deja scrisese despre felul în care aceasta a devenit proprietara imobilului de pe Bulevardul Magheru nr. 6-8, mai cunoscut sub numele Ciclop. Pentru semnarea documentului, lui Traian Băsescu i s-a deschis un dosar penal, rămas în coadă de peşte pînă azi!

„Scîrboasa” afacere cu imobilul Ciclop a directoarei ICR Paris

Scandalul declanşat recent la ICR Paris pe marginea invitaţiilor la recepţia oferită cu ocazia vizitei lui Klaus Iohannis, în care unele personalităţi erau etichetate ca fiind „indezirabile” sau chiar „scîrboase”, o are în centrul atenţiei pe Fulicea Seraphina Ivona, care deţine acum funcţia de director.

Fulicea Seraphina Ivona este fiica Siminei Mezincescu şi, din acest motiv, dintr-un banal expert restaurator, a devenit abonata mai multor funcţii guvernamentale, ajungînd apoi chiar şi în corpul diplomatic. În primii ani ai mandatelor lui Traian Băsescu, ea a devenit una dintre cele mai bogate femei din România prin retrocedarea unei averi imense.

Cazul imobilului Ciclop din centrul Capitalei reprezintă un adevărat tun financiar despre care presa a scris foarte mult în anul 2008. Astfel, Fulicea Seraphina Ivona, alături de alte cinci persoane, a solicitat retrocedarea acestui uriaş imobil, pretinzînd că este moştenitoarea lui Dumitru Bragadiru, decedat în anul 1915. În timpul procesului însă, instanţa a constatat că toate cele şase persoane nu au dovedit cu acte calitatea de moştenitori, lucru consfinţit de Sentinţa nr 660/13.06.2001 a Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a civilă!

În ciuda acestei sentinţe, cei şase s-au adresat primarului general de atunci, nimeni altul decît Traian Băsescu, şi au cerut să li se dea totuşi acel imobil în proprietate. Ignorînd sentinţa definitivă şi executorie a Tribunalului Bucureşti, Traian Băsescu emite Decizia nr. 112/28.09.2001, prin care „Se restituie în natură, în proprietatea dlor Fulicea Seraphina Ivona, Romalo Ion Mihnea Alexandru, Constandaky Ana Gheorghe, Pierre (Petre) Bragadir, Giles Maurice Marie Bragadir, Irène Jaqueline Marie Lodin de L'Epinay imobilul – construcţie – cunoscut sub numele de "Ciclop", situat în Bucureşti, Bd. Magheru nr. 6-8, fost Bd Tache Ionescu nr. 6-8, sectorul 1, format din subsol, parter, 6 (şase) etaje, avînd: la subsol – un garaj şi atenanse (dependinţe – n.r.); la parter: 4 prăvălii, garaj; la etajele 1, 2 şi 3 cîte un garaj; la etajul 4 – un garaj şi 21 de camere servind pentru birouri; la etajul 6 – 48 de camere servind pentru birouri, terenul în suprafaţă de 2.021 mp, conform actului de împărţeală intervenit între moştenitori, autentificat la Tribunalul Ilfov – Secţia Notariat sub nr. 11388/1923(...), mai puţin etajul 5 al imobilului, care este deţinut de RAAPPS şi terenul aferent.”

Deci, cu toate că Tribunalul Bucureşti stabilise că toţi cei şase nu sînt moştenitori legali, după numai trei luni de la această sentinţă, Traian Băsescu emite o decizie contrară, împroprietărindu-i cu de la sine putere. Între cei şase era şi Fulicea Seraphina Ivona, actuala directoare a ICR Paris!

Băsescu i-a dat lui Fulicea chiar mai mult decît a solicitat

Caracterul ilegal al Deciziei lui Traian Băsescu a ieşit imediat la iveală atunci cînd S.C. Ambasador, care deţine hotelul din imediata apropiere, a semnalat faptul că parterul imobilului Ciclop, în suprafaţă de 863,23 mp, îi aparţine. Aşa cum scria jurnalistul Alexandru Boariu, care s-a ocupat de acest subiect, SC Ambasador deţinea parterul imobilului Ciclop cu Titlul de proprietate M08 nr.0201, emis de Ministerul Turismului la 23.09.1994 şi intabulat la Cartea Funciară, iar acest spaţiu nu era în patrimoniul Primăriei Capitalei şi, evident, nu putea fi dat solicitanţilor!

În acest sens, SC Ambasador i-a făcut lui Traian Băsescu o plîngere penală. determinîndu-l să revizuiască prima decizie! Astfel, el emite DPG nr. 2023/2003, în care confirmă că „nu fac obiectul restituirii spaţiul comercial ocupat de SC Ambasador SA – Restaurant Ambasador – şi terenul în suprafaţă de 863,23 mp, care se identifică conform Încheierii nr. 5600/2000 a Judecătoriei Sectorului 1 – Biroul Carte Funciară şi numărului cadastral nr. 4898 şi etajul 5, aflat în administrarea RAAPPS, cu cota indiviză de teren aferentă, de 231,36 mp, conform numărului cadastral nr. 15022/5”.

Fulicea Seraphina Ivona s-a plîns instanţei că Băsescu a împroprietărit-o prea mult

Dîndu-şi seama că Decizia lui Traian Băsescu poate să atragă atenţia presei şi opiniei publice că ar fi ceva în nerugulă cu împroprietărirea lor din centrul Capitalei, Fulicea Seraphina Ivona şi ceilalţi cinci „moştenitori” s-au adresat instanţei formulînd o cerere inedită:

„Prin Dispoziţia nr. 2032/2003 (deci, cea revizuită – n.r.) s-a restituit în proprietatea subsemnaţilor o suprafaţă mai mare decît cea deţinută în proprietate de autorii noştri (...) Prin aceeaşi dispoziţie s-a restituit întreg imobilul, mai puţin spaţiile deţinute de SC Ambasador şi RAAPPS, fără a se ţine seama de faptul că SC Service Ciclop – societate care are unic acţionar municipalitateatea CGMB – faţă de noile informaţii pe care le deţinem, are în proprietate doar o parte din imobil”.

Din informaţiile noastre, o altă situaţie asemănătoare nu s-a mai întîlnit în toată istoria Justiţiei româneşti şi pune în discuţie motivul pentru care Primăria Capitalei şi Traian Băsescu s-au grăbit nu numai să restituie imobilul Ciclop în ciuda sentinţei Tribunalului, ci chiar să dea în proprietate solicitanţilor mai mult decît cereau!

Ce s-a întîmplat cu dosarul penal al lui Traian Băsescu?

Interesant este ce anume au reclamat administratorii de la SC Ambasador în plîngerea penală formulată împotriva lui Traian Băsescu, întrucît acolo se face referire chiar la Sentinţa Tribunalului Bucureşti, prin care Fulicea Seraphina Ivona era înlăturată din lista de moştenitori ai Ciclop-ului. Iată ce se scria în acest document, reprodus de jurnalistul Alexandru Boariu într-un articol din 2008:

„Ignorînd dispoziţiile legale şi sentinţa civilă nr. 660/13.06.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – definitivă şi irevocabilă, Primarul General împreună cu directorii care au avizat Dispoziţia nr. 112/28.09.2001 au restituit în natură celor 6 persoane fizice – aşa-zişi moştenitori, cărora anterior le-a fost respinsă ca inadmisibilă acţiunea în revendicare, pentru că nu au făcut dovada calităţii de moştenitori şi a dreptului de proprietate – terenul în suprafaţă de 2.021 mp, deşi cunoşteau foarte bine din situaţia juridică a imobilului, că cei 863,23 mp sînt în proprietatea SC Ambasador”.

Din păcate, cazul acestei restituiri ciudate, al cărei beneficiar este şi Fulicea Seraphina Ivona, actuala directoare a ICR Paris, a fost uitat şi de presă şi de instituţiile statului care trebuiau să rezolve acest abuz.

O simplă privire aruncată pe Declaraţia de avere a Ivonei Fulicea Seraphina arată că ea deţine şi alte uriaşe proprietăţi rezultate din moşteniri. Poate că aerul de superioritate cu care tratează personalităţile culturale din afara României vine tocmai din sentimentul că bogăţia îi dă dreptul să jignească într-un asemenea hal încît să afecteze chiar o vizită oficială a şefului statului român în capitala culturală a Europei, aşa cum s-a întîmplat zilele trecute! Ne amintim că astfel de apucături aveau şi ciudatele şefe ale ICR numite de H-R. Patapievici prin alte capitale ale lumii, despre care cotidianul.ro a scris deseori.

Întrebarea care se pune este cum s-a ajuns ca un astfel de personaj ca Fulicea Seraphina Ivona să conducă o instituţie ca ICR Paris? Pentru asta a fost înlăturat de la conducerea ICR un cărturar precum Andrei Marga şi înlocuit cu Lilian Zamfiroiu, şoferul soţiei lui Nicolae Manolescu la Paris, pentru ca astfel de piţifelnice să aibă un job în care să-şi etaleze făţărniciile? Căci este clar că Fulicea Seraphina Ivona, la averea ei, nu avea nevoie de un serviciu, ci doar de o imagine de cărturăreasă, fie ea şi de mucava.

ION SPÂNU


Trimiteți un comentariu