vineri, 30 octombrie 2015

Pensie miltara la Sf. ASTEAPTA

Tranzitia Spre Pensiile Militare

Spre deosebire de Legea 119/2010, care a  prevazut mai intâi recalcularea pensiilor militare in pensii civile, cu emiterea de decizii, intr-o perioada anterioara intrarii in vigoare a dispozitiilor de aplicare a deciziilor, acum comoditatea proverbiala a functionarului român s-a impus in redactarea Legii 223/2015 si s-au inversat etapele.  S-a decis schimbarea mai intâi a regimului juridic al pensiilor militarilor, platite de Casele de Pensii Sectoriale, din pensii civile in pensii militare de stat, la data de 01 01 2016, prin intrarea in vigoare a legii si, apoi, recalcularea si actualizarea lor intr-o  perioada de timp destul de labartata. Nu mai este nimeni presat de respectarea unor termene scurte, fixate ca in Legea 119/2010. In acelasi scop a fost intârziata si emiterea Normelor de aplicare dincolo de intrarea in vigoare a legii, desi acestea erau necesare inca din prima zi de aplicare. 

Schimbarea regimului juridic al pensiilor militarilor se va face din oficiu, in baza articolului 109, fara emiterea unor decizii de catre Casele Sectoriale. Cuantumul pensiei militare care se va plati din luna ianuarie 2016 va fi cel din luna decembrie 2015, ultima luna de pensie civila pentru militari, indexat cu procentul care va fi prevazut in Legea Bugetului de Stat pe 2016 sau in alt act normativ, 

Primele decizii de recalculare a pensiilor militare in plata, in baza noii legi, vor putea fi emise dupa expirarea termenului de 6 luni de la prima actualizare a soldelor activilor, termen reglementat de articolul 60 alin.(2). In acel termen, pensionarii militari isi exprima optiunea pentru cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, din care se stabileste media veniturilor brute pentru recalculare(baza de calcul) si media soldei de functie, in vederea actualizarii. Indiferent când se va finaliza recalcularea, cuantumul recalculat se cuvine din luna februarie 2016, dar se plateste din luna urmatoare finalizarii procesului de recalculare. 

Lucru cert este ca pentru pensiile stabilite in baza Legii 263/2010 recalcularea se face in termen de un an de la intrarea in vigoare a legii, pâna in luna ianuarie 2017, cuantumul recalculat se cuvine din luna februarie 2016 si se plateste beneficiarilor incepând cu luna februarie 2017.  

Cred ca aceste termene sunt  rezonabile pentru emiterea deciziilor de recalculare pentru toate pensiile militare in plata la 01 01 2016.

Problema pe care urmeaza s-o stabileasca  Ordinul comun este la ce data se actualizeaza veniturile brute care intra in baza de calcul a recalcularii, in cazul in care aceasta operatiune se produce inaintea primei actualizari de dupa majorarea soldelor activilor.  Actualizarea veniturilor brute ar trebui adusa pâna la data de 01 01 2016, nu la data deschiderii drepturilor de pensie, ca in cazul noilor pensionari., cum se prevede in art.28. 

Decizia de recalculare va cuprinde si cresterile vechimii suplimentare pentru pensionarii MApN anteriori anului 2011, prin aplicarea  dispozitiilor HG 1294/2001 cu modificarile ulterioare, inclusiv HG S 1019/2010.
De asemenea, deciziile de recalculare vor rezolva si cererile depuse de beneficiari pâna la data recalcularii, referitoare la valorificarea unor stagii ulterioare pensionarii, prestate inainte de 01 01 2016, in baza art. 109 alin, (3). Aceste ultime drepturi se platesc din luna urmatoare depunerii cererii. Daca aceste cereri se depun dupa emiterea deciziei de recalculare potrivit Legii 223/2015, Casele Sectoriale le vor respinge, ele putând fi valorificate doar in sistemul public de pensii, conform art. 109 alin (4).

Procesul de aducere la zi a pensiilor in plata ar urma sa continue prin prima actualizare si urmatoarele, prevazute in art. 60 si art.109 alin (2). De regula, actualizarile se efectueaza din oficiu, in baza legiilor care reglementeaza salarizarea cadrelor active. Este posibil ca prima actualizare sa fie marcata prin emiterea unei decizii de pensie. Plata actualizarilor se va face retroactiv, de la data primei majorari a soldelor activilor, in cazul primei actualizari, si de la datele urmatoarelor majorari de solde, pentru urmatoarele actualizari de pensii.

edit. huhurez.com


Niciun comentariu: