vineri, 15 iunie 2018

Mișcări de tehnică militară în Moldova


Misiunea OSCE în Moldova, sesizată în privinţa deplasării neautorizate a unor coloane de tehnică militară prin perimetrul Zonei de Securitate

Biroul politici de reintegrare îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu incidentul ce a avut loc pe 14 iunie, fiind fixată deplasarea pe traseul Tiraspol-Grigoriopol-Dubăsari-Râbniţa a trei coloane de autocamioane de tip URAL, ZIL, KAMAZ, UAZ, tehnică şi blindate militare TAB, DRDM în număr de aproximativ 40 de unităţi, care erau escortate de mijloace de transport speciale ale aşa-numitei structuri miliţieneşti din regiunea transnistreană.

Totodată, în procesul de documentare a acestora s-a constatat că pe majoritatea din aceste unităţi era aplicată nejustificat simbolica forţelor de pacificare, în timp ce ultimele nu dispun de asemenea dotări tehnice şi reieşind din faptul că o parte din autovehicule aveau aplicate stickere cu drapelul Federaţiei Ruse şi numere militare ruse, poate fi presupusă apartenenţa lor la Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat ilegal în raioanele de est ale ţării.

 

Dat fiind că incidentul în cauză s-a desfăşurat în perimetrul Zonei de Securitate, cu încălcarea gravă a regimului existent, acest subiect a fost abordat de către partea moldovenească la şedinţele Comisiei Unificate de Control şi ale Comandamentului Militar Întrunit din 14 şi 15 iunie curent, cu solicitarea de explicaţii din partea componentelor Federaţiei Ruse şi a Tiraspolului. Reprezentanţii Tiraspolului au menţionat despre lipsa căreiva implicări a tehnicii şi contingentelor aşa-numitelor structuri de forţă transnistrene, iar exponenţii Federaţiei Ruse au precizat că se vor documenta pe marginea circumstanţelor acestui caz şi vor reveni cu o reacţie ulterior.

 

Atragem atenţia că prin incidentul dat au fost încălcate expres prevederile art.4 din Acordul cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21.07.1992 (obligativitatea respectării neutralităţii de către efectivele fostei armate a 14-a a Federaţiei Ruse, dislocate în Republica Moldova), pct.4.2. din Protocolul CUC nr.828 din 13.01.2017 (necesitatea informării prealabile a CUC despre orice deplasare prin Zona de Securitate a unităţilor, formaţiunilor, tehnicii şi echipamentelor militare ce nu aparţin contingentului forţelor de pacificare, precum şi a aprobării în acest sens a unei decizii a CUC) şi a prevederilor altor documente ale CUC.

 

În acest sens, a fost depusă o sesizare către Misiunea OSCE în Moldova cu solicitarea de a informa despre acest incident Centrul pentru Prevenirea Conflictelor din cadrul OSCE de la Viena şi de a dispune măsurile ce se impun în vederea prevenirii ulterioare a unor asemenea acţiuni unilaterale şi provocatoare în zona de responsabilitate a operaţiunii de pacificare şi în localităţile din stânga Nistrului.

 

Reamintim faptul că aceasta nu este prima abatere de la cerinţele Acordului din 21.07.1992, mişcări analogice de tehnică şi de efective militare ale GOTR fiind depistate şi anterior, cea mai recentă având loc în luna decembrie 2017.

 


Niciun comentariu: